0
Twój koszyk jest pusty.

„Pod opieką niani”


Luksusowo
Luksusowo

Dzieci wychowujące się pod opieką niani są bardziej ciekawe świata i samodzielne. Łatwiej też w przyszłości nawiązują kontakty i przyjaźnie. Obok więzi emocjonalnej, łączącej dziecko z rodzicami i rodzeństwem, tworzy się nowy związek z opiekunką.

Sytuacja ta jest czynnikiem stabilizującym rozwój emocjonalny, owocuje łatwością adaptowania się do nowych warunków oraz wzbogaca świat dziecka interesującymi doświadczeniami.

Opiekunki nasze to osoby z doświadczeniem, referencjami, opiniami z ostatnich miejsc pracy (np. pielęgniarki i pedagodzy), sprawdzone, godne polecenia. W swojej pracy cechują się punktualnością, rzetelnością, elastycznością, odpowiedzialnością oraz ciepłem i spokojem.

W zależności od preferencji klienta możemy zaproponować osoby młode (studentki zaoczne) jak również panie w wieku dojrzałym, posiadające doświadczenie życiowe w wychowaniu dzieci (także własnych). Nasze opiekunki posiadają umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci, potrafią im wiele zaofiarować w zakresie rozwoju osobowościowego.

Poza sprawowaniem typowej opieki nianie oferują swoją pomoc w takich czynnościach jak: przygotowywanie posiłków dla dziecka, prasowanie ciuszków dziecięcych, utrzymanie czystości w domu itp.

Zakres usług w ramach opieki nad DZIEĆMI:

 • Utrzymywanie higieny
 • Przygotowywanie posiłków - karmienie
 • Dbanie o rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny
 • Organizacja czasu wolnego
 • Pomoc w nauce
 • Odbieranie dzieci z przedszkola / szkoły
 • Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny

Zakres usług w ramach opieki nad DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI:

 • Zabezpieczanie potrzeb fizjologicznych – toaleta ciała, pampersowanie, zapobieganie odparzeniom
 • Przygotowanie posiłków i karmienie
 • Podawanie leków
 • Realizowanie potrzeb akceptacji i bezpieczeństwa
 • Odbieranie z ośrodka edukacyjnego/rehabilitacyjnego
 • Wspieranie rozwoju społecznego i psychofizycznego
 • Organizacja czasu wolnego - spacery
 • Współpraca w relacji klient – opiekunka mająca na celu harmonijny rozwój dziecka