„Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca”


"Pomocna Dłoń"to firma oferująca pełen zakres opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania. Naszym głównym celem jest świadczenie usług opiekuńczych i pielegnacyjnych :

  • dla osób niepełnosprawnych,
  • dla osób przewlekle chorych,
  • dla osób w podeszłym wieku,
  • dla osób po pobytach szpitalnych.

 

Świadczymy równiez usługi w zakresie usprawniania po udarze,

terapii ręki, TUS.

 

Rehabilitacja po udarze – z pomocą opiekuna

Podczas udaru mózg ulega rozległym uszkodzeniem, chory po przebytym ataku może mieć problemy ze sprawnością intelektualną, widzeniem, artykułowaniem wyrazów, a także ze sprawnością fizyczną. Rehabilitacja po udarze powinna rozpocząć się od razu po odzyskaniu sił przez pacjenta. Powrót do sprawności intelektualnej oraz do czynności mowy wiąże się z intensywnymi ćwiczeniami prowadzonymi m.in. przez logopedów, natomiast powrót do pełnej sprawności fizycznej zależy od rehabilitacji, wdrażanej już w kilka dni po przebytym udarze. Im wcześniej wprowadza się do leczenia pacjenta proste ćwiczenia fizyczne, tym lepsze są rokowania na odzyskanie pełnej władzy w nogach i rękach. Nie można zapominać o tym, że nie tylko sprzęt rehabilitacyjny wspiera powracanie chorego do sprawności i ułatwia mu zwykłe, codzienne funkcjonowanie.

 

Ogromną rolę podczas rehabilitacji po udarze odgrywają opiekunowie niesprawnych pacjentów. To oni pomagają im w wykonywaniu wielu czynności i motywują do dalszego wysiłku w walce z ograniczeniami ciała, wynikającymi z przebytego udaru.