TUS (Trening Umiejętności Społecznych)


Rzetelność i oddanie
Rzetelność i oddanie

TUS – czyli Trening Umiejętności Społecznych

jest to  forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności,

a dzięki regulrnej pracy można przećwiczyć i utrwalić

nowe umiejętności.

Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

  • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
  • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
  • umiejętnością współpracy w grupie,
  • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
  • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
  • przestrzeganiem ustalonych zasad,
  • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
  • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.