Kursy


28.01.2016

Cel kursu:

 Przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej,

zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów,

domach dla bezdomnych

Profesjonalizm
Profesjonalizm
19.11.2018

Kurs: "Opiekun osób starszych"

Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat