Dogoterapia


Rzetelność i oddanie
Rzetelność i oddanie

Mówi się, że pies to przyjaciel człowiek – wierny, oddany i pełen miłości. .

 

 Chcemy naszym podopiecznym dać możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii.Są one doskonała metoda terapi osób starszych, przewlekle chorych.

 

Dogoterapia to nie tylko powrót dawnych radości czerpanych przy kontakcie z psem, ale także odkrycie nowych dla tych osób, które nigdy nie miały możliwości posiadania psa. Przyjemność z odkrywania czegoś nowego może dać poczucie spełnienia i satysfakcji z powodu robienia czegoś dla siebie i własnej samorealizacji

Zaufanie i wyrozumiałość
Zaufanie i wyrozumiałość


Kontakt z psem niesie osobom starszym wiele radości. Jest to nie tylko okazja do miłego spędzania czasu, ale także do pojęcia aktywności fizycznej. Zabawa z psem wymaga od jej uczestników aktywnej postawy, nie wynika ona jednak z przymusu, przez co może stopniowo poprawiać możliwości fizyczne osób starszych, nie dając im jednocześnie poczucia, że robią coś nieprzyjemnego i obowiązkowego. Karmienie psa, głaskanie czy rzucanie piłki to czynności, które są elementem dogoterapii (m.in. poprawiają ruchomość stawów), ale przychodzą one często naturalnie i spontanicznie. Jest to także okazja do nawiązania relacji, zarówno z psem jak i z dogoterapeutą, będącej źródłem wsparcia i radości. Dzielenie uczuć i wspomnień jest szczególnie ważne dla tych osób, którym brakuje czyjejś obecności w ich życiu. Im kontakt terapeutyczny z psem umożliwia uczestniczenie w życiu społecznym, nawiązywanie przyjaźni i zmniejszanie uczucia osamotnienia.